De mening van LinkedGolf: Hef Stichting Golfsport op

Als je iets opricht uit noodzaak, en die noodzaak is er niet meer, dan moet je het opheffen. Dat is logisch. En precies de reden waarom de NGF de Stichting Golfsport moet opheffen.

De NGF is er niet om handicaps te registreren, daar zijn haar leden, de clubs, voor. En die clubs kunnen, dankzij de enorme vooruitgang op digitaal gebied, de registratie van de 80.000 golfers makkelijk aan.

Hoe langer de NGF de Stichting Golfsport aanhoudt, hoe meer problemen dat zal geven. Niet in de laatste plaats voor de NGF zelf.

Zo biedt de NGF leden (clubs) de optie om handicap registratie leden onder te brengen bij de Stichting Golfsport. Om clubs de tijd te geven om een juridisch een passende oplossing te vinden voor deze groep golfers binnen hun club.

Clubs zijn geen vriendjes. Het zijn zakelijke concurrenten in een bijzonder competitieve markt. De NGF grijpt volledig onnodig zwaar – en mogelijk ten onrechte – in op die markt met deze opzet.

Er zijn meer dan  genoeg andere partijen dan Golfsport die tegen uitstekende, vaak veel betere voorwaarden, diezelfde handicap registratie kunnen uitvoeren voor clubs. En natuurlijk ook voor de leden van Stichting Golfsport.

Er zijn ook clubs die het juridisch probleem al wel hebben opgelost en in plaats dat ze daar de vruchten van plukken veegt de NGF hun voordeel voor hun neus weg.

De vraag voor wie de NGF er is, is nu al buitengewoon moeilijk te beantwoorden. Het is zelfs de vraag of de NGF zelf vindt dat ze er voor iemand is of meer voor zichzelf. Het wordt er met deze opzet niet makkelijker op die vraag te beantwoorden.

Wij van LinkedGolf komen op voor de belangen van golfers, ongeacht waar ze lid zijn. Wat wij zien is dat 80.000 golfers niet gehoord kunnen worden in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de NGF. Want die zijn lid van de Stichting Golfsport. En die heeft geen stem in de ALV. Dat betekent dat bijna 25% van de Nederlandse golfers niet vertegenwoordigd is in de ALV van de NGF.

Naar onze mening moet de NGF de Stichting Golfsport per 1-1-2020 opheffen. Er is geen enkele reden meer om die aan te houden. Het is daarbij geen goede zaak dat 25% van de Nederlandse golfers niet vertegenwoordigd is in de ALV. En we denken dat het niet goed is dat de NGF zich zo in de markt mengt. Beter is het als de NGF clubs wijst op de bestaande en goede alternatieven en stimuleert daar gebruik van te maken.

De golfsport promoot en stimuleer je niet door golfers buiten spel te zetten. Je stimuleert goed ondernemerschap ook niet door in te grijpen in de markt. En daarmee wordt die vraag, voor wie de NGF er eigenlijk is, alweer een stuk lastiger te beantwoorden.

Wat vinden jullie ervan?

Deel dit bericht!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •