Rekening Golfen – welk probleem lost het eigenlijk op?

De gedachte achter rekening golfen is dat je meer leden kan binden aan je club door een variatie aan clublidmaatschappen – en dat je als club daarmee tegelijkertijd gemiddeld per ronde meer verdient aan een lid.

Het uitgangspunt van voorstanders is dat leden steeds actiever worden en meer rondes per jaar spelen, waarmee de inkomsten per ronde van leden steeds meer onder druk komen te staan.

Tegelijkertijd is de capaciteit van een baan beperkt en worden met steeds actievere leden de mogelijkheden voor greenfeespelers (hier: golfers ook steeds beperkter. Hierbij wordt gerekend met leden die 100 rondes van 18 holes per jaar zouden golfen.

De harde werkelijkheid is dat golfers met speelrecht volgens het eigen NGF-onderzoek gemiddeld 43 rondes golf spelen in 2018. Dat zijn 2 rondes meer dan in 2013 het geval was. En dat is op geen stukken na 100. Daarbij komt ook nog eens dat 60% van die rondes uit 9 holes bestaan.

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat voor Covid het aantal leden met speelrecht steeds verder afnam. De trend was kortere banen en minder verplichtingen in de vorm van lidmaatschappen. In 2018 waren er al meer golfers zonder speelrecht dan met.

Met Covid groeit Golf. Omdat het ongeveer de enige buitensport is die velen nog mogen spelen. De daarmee samenhangende ontwikkelingen voor clubs en lidmaatschappen bieden daarom geen enkele garantie voor de toekomst. Het ligt meer voor de hand dat de ingezette trend zich, als Covid een “griepje” is, weer zal herstellen zoals voor Covid het geval was.

De vraag die dan rijst is welk “werkelijk” probleem de NGF met rekening golfen wil oplossen?

Want het probleem dat de NGF als uitgangspunt kiest bestaat gewoon niet. En alle trends uit hun eigen onderzoeken wijzen erop dat dat ook helemaal niet gaat gebeuren.

Wat wel gaat gebeuren is dat binnen nu en 2 jaar veel banen weer met een te lage benuttingsgraad en een tekort aan leden met speelrecht zullen hebben. En dat implementatie van rekening golfen dat probleem alleen maar groter zal maken. Omdat er geen enkele behoefte aan is en het niets oplost.

De werkelijke vraag die beantwoord moet worden is waarom golfers steeds minder golfen? Wij geloven niet erg in het “geen tijd” verhaal. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat als je ergens echt plezier in hebt, je daar tijd voor maakt. Zeker als je dat met familie, vrienden en zakelijke relaties kan doen.

Wij geloven dat het veel te maken heeft met de valse start die nieuwe golfers aangeboden krijgen in de vorm van de volkomen ontoereikende 1 en 2 daagse cursussen die schering en inslag zijn geworden.

Natuurlijk, beregezellig tijdens die cursus en supertrots dat je een handicap 54 pasje hebt aan het eind – maar daarna, als je zelfstandig naar de baan gaat merk je dat je echt nog helemaal niets kan en die handicap natuurlijk op geen stukken na waar kan maken. En gaat het plezier er bijzonder snel vanaf.

Golfers doen daardoor ineens 6 uur over een ronde – de hoofdreden waarom mensen geen 18 holes meer spelen. Want vroeger duurde 18 holes nog 3-4 uur. Het is ook een hoofdreden waarom mensen stoppen met golf. Want gezellig is het ook niet meer in de baan vanwege de frustraties die hierdoor ook ontstaan.

Golf is een sport of hobby voor het leven. Maar dat lukt alleen als je met een goede basis begint. Dan word je een actieve, duurzame golfer. Het is jammer dat zowel clubs als de NGF dit nog steeds niet inzien.

Deel dit bericht!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •