29 mei 2024 van, voor en door golfers

Het zit ‘m echt tussen de oren

In 2016 heeft YX Company een onderzoek gehouden onder ongeveer 1000 golfers, waaronder een flink aantal golfers met een handicap rond de 0. Dit onderzoek is onder meer gehouden via het netwerk van LinkedGolf.

De verwachting was, dat dit onderzoek zou uitwijzen dat verschillen in golfprestaties in belangrijke mate worden bepaald door hetgeen zich in je hoofd afspeelt tijdens het golfspel. En dat, indien dit aantoonbaar was, we een persoonlijk assessment zouden kunnen ontwikkelen dat golfers ook daadwerkelijk beter laat presteren.

Daarna werd het stil.

We moesten de verkregen data analyseren en de vaak significante verschillen in gedrag, in competenties interpreteren. Wat betekende het dat betere golfers over het algemeen een groter vermogen hadden tot concentratie en goed in staat waren hun aandacht ergens op te richten. En was dit een mogelijke verklaring voor beter spel of was het er een gevolg ervan?

Om dit probleem op te lossen zijn we na gaan denken over datgene wat een golfer goed zou moeten kunnen om zich te onderscheiden. En we hebben het dan niet over je fysieke gesteldheid of over het te gebruiken materiaal. De bestaande literatuur leverde wel inzichten in een aantal facetten, maar een compleet theoretisch raamwerk ontbrak.

Dat hebben we dus zelf maar gemaakt met behulp van onze kennis van “waarom mensen doen wat ze doen”.

Ik geef in deze terugkoppeling de hoofdlijnen van wat van een golfer een goede golfer maakt. Als je behoefte hebt aan wat meer woorden, dan kun je een gratis boekje downloaden op https://nogbetergolfen.nl

Wat zijn belangrijke factoren, die invloed uitoefenen op kwaliteit van je golfspel?

We onderscheiden naast een fysieke ook een mentale routine bestaande uit acht stappen:

 • Focus; bepaal je doel, rekening houdend met alle gegevens
 • Concentratie; bal naar het doel en verder niets
 • Overtuiging; weet wat je wil en ga er voor.
 • Prestatie; staan en slaan (denk aan Bertus)
 • Beoordeling; laat de slag in al zijn facetten tot je komen
 • Analyse; wat wijkt af van je verwachting en hoe komt dat
 • Acceptatie; je kunt het niet veranderen, geef het een plaats
 • Lering trekken; sla verbeterpunten op.

Het bij elke slag doorlopen van die routine verbetert je spel ogenblikkelijk. Lijkt veel, wordt steeds eenvoudiger.

Daarnaast is een aantal samengestelde aspecten van belang:

Golf is een mentale duursport en doet gedurende ongeveer vier uur frequent een beroep op jouw stressbestendigheid en je incasseringsvermogen:

 • Stressbestendigheid bestaat uit
  • Doe-stress; kan ik waarmaken wat ik wil.
  • Denk-stress; kan ik het opbrengen om de mentale routine zo’n 100 keer zorgvuldig te doorlopen.
 • Incasseringsvermogen
 • Weerbaarheid: de hoeveelheid tegenslag die je kunt verwerken, zonder je koppie te laten hangen.
 • Veerkracht: hoe goed/snel kun je je over teleurstellingen, tegenslagen (hier eigenlijk misslagen) heen zetten.

De wijze waarop je omgaat met risico en je risicogedrag begrijpt. Daarbij wegen we twee aspecten:

 • Risicobereidheid, hoe goed kun je de voor- en nadelen van het nemen van risico afwegen
 • Risicobewustzijn, zie je de risico’s zoals ze zijn, of maak je ze groter of kleiner dan ze zijn.

De mate van geoefendheid heeft grote invloed. Kunnen vertrouwen op je slagen, weten wat je mogelijkheden zijn heeft grote invloed  op je mentale routine. Geoefendheid wordt gevormd door twee factoren:

 • Kunnen: weten wat je moet doen/oefenen om beter te worden, en dit ook daadwerkelijk uitvoeren.
 • Willen: de motivatie en ambitie hebben om beter te worden en realistisch zijn in het onderkennen wat voor jou haalbaar is.

De mate waarin je al dan niet gevoelig bent voor interne en externe beïnvloeding.

 • Intern
  • Wat kan je uit je evenwicht brengen? Denk aan niet in je ritme kunnen komen.
  • Wat raakt je emotionele stabiliteit? Denk bijvoorbeeld aan zelfopgelegde druk
 • Extern
  • Uitdagingen in de baan, weersomstandigheden
  • Medespelers, publiek

Talent definiëren we tenslotte als de totaal van je fysieke gesteldheid, je mentale gesteldheid, de mate waarin je in staat bent de mentale routine uit te voeren, de wijze waarop je omgaat met risico, je gevoeligheid voor interne en externe factoren en je geoefendheid. Wie wil nou niet weten of hij of zij beschikt over voldoende talent.

Met dit raamwerk konden we terug naar de data en we hebben dit raamwerk met succes kunnen valideren. We hebben inmiddels ook de NogBeterGolfen applicatie ontwikkeld, getest en in orde bevonden. Daarmee kunnen we onze eerdere toezegging gestand doen.

Iedereen die in 2016 aan ons onderzoek heeft meegedaan krijgt, zoals we hebben beloofd, gratis toegang tot deze applicatie, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe het gesteld is met bovenstaande aspecten. De inzichten uit dit persoonlijke rapport en de mogelijkheid om een jaar lang gebruik te maken van de action-tracker (doorlopend actuele verbeter tips op maat) gaat je zeker helpen om een betere golfer te worden met nog meer plezier in het spel.

Jouw eigen mentale coach, als dank voor je hulp van toen.

Stuur, als je dat op prijs stelt, een mailtje naar henk@nogbetergolfen.nl voor het ontvangen van de toegang tot de applicatie.

Voor alle andere leden van LinkeGolf is er altijd het gratis boekje. Uiteraard kunnen ze ook de applicatie aanschaffen.