Golfregels zijn leuk! Door Wink Blomsma onze regelexpert.

Speel de bal zoals hij ligt en speel de baan zoals je hem aantreft. Als je dat niet kunt mag je alleen handelen door een regel toe te passen. Vorige keer heb ik regel 8 die daarmee te maken heeft behandeld. Maar de juiste golf-mentaliteit heeft daar ook mee te maken. Maar ook de inrichting van de baan. Deze keer eerst de baan, dan kan ik een volgende keer terugkomen op de mentaliteit.

Er is een nauwe samenhang tussen golfregels en de baaninrichting. Een paar voorbeelden:
Nabij waterhindernissen moet je met 95% zekerheid kunnen zeggen, dat je bal in de hindernis is, om de hindernis regel te kunnen toepassen. Als er dus dichte begroeiing langs de hindernis aanwezig is, kun je dat niet, probleem dus. Geen zekerheid betekent dat je een verloren bal hebt. De baaninrichting geeft een oplossing: de directe begroeiing wordt bij de hindernis getrokken, door de gele of rode paaltjes om de begroeiing heen te plaatsen.
Een tweede probleem voor dezelfde situatie kan zijn dat je niet op een redelijke plaats kunt droppen. Bijvoorbeeld omdat een strook van meer dan twee stoklengtes naast de hindernis uit dichte begroeiing bestaat. De oplossing is dezelfde.
Het gaat niet allen om dichte begroeiing van struiken maar ook om maaibeleid. Als er een brede strook langs een hindernis niet gemaaid wordt en daardoor ontstaat een hoge gras/onkruid strook krijg je hetzelfde probleem. Het gaat daarbij om plaatsen die vaak in het spel komen. Of dat in redelijkheid een probleem is moet goed bezien worden. Het is aan de regel & handicap commissie om dat te doen en de baancommissie uit te leggen, wat de gevolgen zijn van de te maken keuzes. Intensief overleg tussen beide commissies is daarom van belang. Als de knelpunten niet goed worden opgelost is het gevolg dat spelers regelovertredingen maken. Er wordt bijvoorbeeld aangenomen dat de bal wel in de hindernis zal zijn. Of er wordt op een foute plaats gedropt. Ik hang de stelling aan: de baaninrichting moet qua regeltoepassing fair zijn en moet overtredingen niet in de hand werken. Dan vindt iedereen de regels weer leuk en speelt iedereen voor zijn plezier. Hebben jullie wel eens problemen met de baaninrichting in relatie tot de regels? Laat het weten in een reactie.

Deel dit bericht!