Deze week bij Golfers op Facebook – NGF Competitie

Bij onze partner Golfers op Facebook worden interessante onderwerpen besproken.

We gaan jullie daar regelmatig van op de hoogte brengen – met een beetje achtergronden en meningen van ons.

Het onderwerp wat veel losmaakt is de nieuwe opzet van de NGF Competitie die recent is aangenomen door de Algemene Leden Vergadering van de NGF.

Het onderwerp werd zo ingeleid:

Met ingang van de voorjaarscompetitie brengt de NGF een grote verandering aan in de competitie opzet door voor de heren de 3e, 4e en 5e klasse de 27 holes competitie terug te brengen naar 18 holes. Voor de damescompetitie zal dit het geval zijn voor de 2e en 3e klasse. De singles zullen vanaf dat moment nog maar over 9 holes gespeeld worden. De argumentatie hier achter is dat de eigenaren van Golfbanen de druk op de banen door de competitie te hoog vinden en hiermee wil de NGF ruimte creëren voor meer Greenfee spelers of clubleden. Er zijn nog meer wijzigingen zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een 65+ competitie.”

Er zijn verschillende reacties, zowel positief als negatief.

Opvallend aan de reacties is het gebrek aan enige introspectie bij die reacties. We leggen even uit wat we daarmee bedoelen.

Het hoogste orgaan in het Nederlandse Golf is de Algemene Leden Vergadering van de NGF. Leden van de NGF zijn de golfclubs in Nederland. Die golfclubs worden vertegenwoordigd door hun besturen. En die worden weer gekozen door de clubleden.

De indruk die wij sterk hebben is dat die club besturen meestal niet met hun leden overleggen hoe zij over de agendapunten van de NGF denken en hoe ze willen stemmen. Men informeert leden daar vaak zelfs niet over de agendapunten van tevoren. En dat leden daar verder eigenlijk nooit een opmerking over maken.

Dus bij de belangrijkste beslissingen over de golfsport, onze favoriete hobby, doen we collectief niet mee. Maar wel mopperen achteraf. Wat verder natuurlijk niets oplevert.

De vraag is natuurlijk hoe dit zo gegroeid is in de golfsport. Zoals ook bijvoorbeeld het gevoel bestaat bij sommigen dat je elke dag moet kunnen golfen op je baan – en een paar dagen niet kunnen golfen vanwege competitie – dat is natuurlijk onacceptabel.

Stel je even voor dat sporten als voetbal, hockey en tennis zo met hun sport omgegaan waren -dan waren er echt geen Kuipen en Arena’s, maar hier en daar een voetbalveldje en een tennisveldje. Want als die sporten zich puur op recreatie richten verliezen ze de goudmijn van topsport en bijbehorende sponsoring.

Sport begint bij de clubs. En clubs – dat zijn jij en ik. Als wij onze besturen niet vragen om ons eens tevoren te informeren over de agendapunten, en bijvoorbeeld als leden kunnen stemmen wat we willen dat ons bestuur stemt op die ALV – dan laten we ons lot aan anderen over….

En bovendien missen alle partijen dan misschien interessante alternatieve gedachten om een bepaald probleem aan te pakken. Want dan doet een veel groter deel van de golfwereld mee.

Wat vinden jullie?

Deel dit bericht!