Golf – tijd voor een golfersberaad?

Als je de golfmedia leest, dan kom je regelmatig stukjes tegen over het imago van golf. Er zijn zorgen over dat imago. Want het matige imago dat golf heeft bij de grote doelgroep leidt tot minder enthousiasme om te gaan golfen. Binnen de golfsport zijn ontwikkelingen gaande die ertoe leiden dat een deel van de golfende doelgroep er jaarlijks de brui aan geeft. Denk aan slow play en toenemende agressie op de baan.

Dat een pandemie voor een opleving gezorgd heeft, is geen reden om aan te nemen dat de trends die er daarvoor waren, zich niet zullen herstellen. En dat is niet goed voor de golfsport.

Die trends hebben voor een deel betrekking op de geringe betrokkenheid van de golfende doelgroep bij het beleid binnen de golfsport. Met name de groep vrije golfers, waar ruim de helft van de golfende doelgroep uit bestaat, heeft vrijwel geen inspraak op het beleid. En ervaart het te vaak gezien te worden als een tweederangs golfer. Denk aan greenfees, waarbij vrije golfers gelijkgesteld of zelfs achtergesteld worden aan golfers uit het buitenland. En juist die groep wil je sterker aan de sport verbinden.

In de politiek hoor je tegenwoordig veel over burgerraden. De burgerraad is een populaire methode om burgers te betrekken bij moeilijke maatschappelijke kwesties. De deelnemers worden nog steeds willekeurig gekozen, maar vertegenwoordigen de bredere bevolking op het vlak van leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau, geografische locatie en geslacht. Omdat deze burgers niet noodzakelijk experts zijn op het gebied van de problematiek, krijgen ze de juiste informatie om het probleem vanuit verschillende standpunten te bekijken.

Tijdens de onderzoeksfase ontmoet een burgerberaad concurrerende belangengroepen en betrokkenen en kunnen ze vragen stellen aan experts. Na een aantal dagen of weken begint de overlegfase, met zowel kleine groepsdiscussies als grotere debatten. In de laatste fase is het aan de burgerraad om een duidelijk beleidsadvies te formuleren

Stel je nou eens voor dat je dit binnen de golfsport doet. Voor sommige vraagstukken landelijk en voor sommige misschien meer regionaal. Alle soorten golfers komen hier samen en bespreken de kwestie met elkaar. En voorzien dan de NGF, NVG en PGA van hun advies. Wij kunnen ons bijna geen beter middel bedenken waarmee je golfers meer bij hun sport betrekt. En het zal het imago van golf zeker ten goede gaan komen.

Voor het gemak van deze discussie gaan we ervan uit dat de golfersraden door een onafhankelijke partij worden samengesteld met dezelfde methodes zoals dat bij burgerraden ook het geval is. Een dergelijke partij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het beraad – en het beraad kan niet opgeheven worden als dat politiek wenselijk is. De onderwerpen kunnen zowel uit de golfende doelgroep, als uit de koepel organisaties komen. Ga er bij je reacties even vanuit dat dit dus goed geregeld is.

Wat denk jij? Goed idee? Hoe zou jij de betrokkenheid van golfers bij hun sport verbeteren?

Deel dit bericht!