Golfregels zijn leuk! Door regelexpert Wink Blomsma

De regels maken het spel, dus degene die de regels goed kent kan daar zijn voordeel mee doen. De regels kennen valt echter niet mee. Ze zijn niet gemakkelijk te lezen. Gelukkig heeft men bij de vernieuwing van de golfregels ingezien dat er daarom een spelerseditie van de regels moest komen.

[restrict …]

Als je dat nog niet gedaan hebt: download de app op je telefoon dan heb je de regels altijd bij je. De spelerseditie is ook in het Nederlands.

Regel 8. Gaat over een grondbeginsel van het spel: de baan spelen zoals je hem aantreft. Hier wordt beschreven dat je in principe de ruimte voor je stand en je swing, alsook de ligging van de bal niet mag verbeteren. Er wordt specifiek aangegeven wat wel mag en wat niet mag.

Een paar voorbeelden van wat mag:

  • Losse natuurlijke voorwerpen verwijderen (mits de bal niet wordt bewogen, dat is een strafslag).
  • Losse obstakels verwijderen (bewegen van de bal geeft geen strafslag).
  • Correct je stand innemen; pas op: je moet dat doen door de minst verstorende handelswijze toe te passen, dus niet eerst een tak helemaal opzij buigen omdat de swing wordt belemmerd.

Voorbeelden van wat niet mag:

  • Een plag neerdrukken die je slag belemmert: je hebt bijvoorbeeld heel hard in zachte grond geslagen, gevolg: je bal rolt 5 cm verder en een plag staat rechtop achter je bal. Het neerdrukken van die plag levert 2 strafslagen op. Dit verbod geldt overigens ook voor een plag van een ander die niet goed in de divot is geplaatst.
  • Zand of losse grond verwijderen (op de green mag dat wel).
  • Groeiende natuurlijke voorwerpen verplaatsen, verbuigen of breken. (Phil Mickelson drukte hoog gras neer, dat groeide vlak voor de Tee).

In de interpretaties wordt ook aangegeven dat je een penalty niet kunt vermijden door een andere slag te gaan doen, zodat de verbetering wordt vermeden.

Het is maar een klein aantal voorbeelden. Lees de regel maar eens door. Het beste advies is: als je twijfelt of iets mag doe het dan niet. Je mag overigens met medespelers overleggen. Je kunt je echter niet beroepen op de uitkomst van dat overleg. Een fout blijft een fout ook al dacht je medespeler dat het wel mocht! Bij matchplay ligt dat anders. Als je het met je tegenstander oprecht eens bent, geldt die conclusie, ook als die later fout blijkt te zijn. Zo lang je maar niet bewust afspreekt een regel niet correct toe te passen.

Dit alles roept bij mij wel een vraag op. Deze regel is zo ingewikkeld en de nuances zijn zo moeilijk voor de doorsnee amateur, dat hier wellicht mogelijkheden zijn voor verdere vereenvoudiging. Heb je een idee? Geef dan een reactie. [/restrict]

Deel dit bericht!